Klartecken till om- och tillbyggnation av Ulriksbergskolan och nybyggnation av Ulriksbergs förskola

Ulriksbergs förskola och skola är i stort behov av nya lokaler och idag, tisdagen den 25 februari, beslutade kommunfullmäktige om en om- och tillbyggnation.

Ulriksbergs förskola och skola är i behov av större lokaler. Kommunfullmäktige sa idag ja till att bygga om och till Ulriksbergskolan för årskurs F-6 i tre paralleller samt att bygga ut förskolan med 70–80 platser. Man kommer även att bygga ett nytt tillagningskök, idrottshall samt en separerad utemiljö och trafiksituation för ökad säkerhet för barnen.

Innan om- och tillbyggnationen kan påbörjas behövs ett bygglov och rivningslov från byggnadsnämnden som har ärendet uppe för beslut den 27 februari.

Under förutsättning att bygglov beviljas, planeras byggnationen starta i maj, och stå klart till höstterminen 2024. Arbetet innefattar en större ombyggnation och delvis även rivning för att göra det möjligt att bygga nya lokaler. Inför beslutet har en antikvarisk inventering gjorts för att bedöma vad som bör bevaras vid ombyggnationen.

Till dig som vårdnadshavare

Du som har barn på Ulriksbergs förskola eller skola kommer att bjudas in till informationsträff för att få mer praktisk information inför de kommande arbetena.

  • Ulriksbergs förskola: 12 mars, kl. 17.30
  • Ulriksbergskolan: 19 mars, kl. 18.00

En separat inbjudan till berörda kommer att skickas ut inom kort.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022