Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Föräldralediga och arbetslösa uppmanas ha barn hemma från förskola och fritidshem

Låt ditt barn stanna hemma från förskola och fritidshem om du är föräldraledig eller arbetslös. Detta uppmanar Anders Elingfors, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Växjö kommun, i ett beslut 16 mars.

Istället uppmanar vi dig att ha dina barn hemma. Du behåller din plats på förskolan och därför blir det inte någon avgiftsreducering.

Detta görs för att minska smittspridningen av coronaviruset. Personalsituationen på våra förskolor och fritidshem är redan ansträngd och detta skulle underlätta att våra verksamheter kan fortsätta bedrivas.

Beslutet gäller från och med 18 mars tills annat meddelas. Denna information skickas även som mejl till berörda vårdnadshavare. Om beslutet ändras kommer du som berörd vårdnadshavare få information om detta.

Har du frågor, kontakta din rektor.

Senast uppdaterad: 19 mars 2020