Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunala gymnasieskolor i samarbete med

Åby/Tjureda IF

Genom ett samarbete med Åby/Tjureda IF får nu elever som söker till Växjös kommunala gymnasieskolor möjlighet att läsa gymnasieprogram med bandyprofil. Programmen finns på Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum och startar läsåret 2020/2021.

Samarbetsavtalet som skrevs under våren innebär att elever kan välja bandyprofil på sitt gymnasieprogram till höstterminen 2020. Dessutom ges även tillstånd att anordna nationell idrottsutbildning i bandy från och med höstterminen 2021, vilken riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasietid med en elitidrottsutbildning.

- Vi är glada över samarbetet då det innebär att vi ger våra elever ytterligare möjligheter att kunna kombinera sina gymnasiestudier med sin idrott. Flera av våra gymnasieprogram har redan idag idrottsprofiler och att vi nu kan lägga till bandy i våra program uppskattas av många, säger Christian Sandahl, områdeschef gymnasiet.

Utbildningen vänder sig till aktiva och föreningsanknutna bandyspelare.

- Vi vill ge alla barn och ungdomar som är intresserade av att spela bandy möjligheten. Samarbetet med de kommunala gymnasieskolorna är positivt både för oss, för verksamheten och för våra ungdomar då de nu inte behöver söka sig till andra kommuner för att kombinera bandy med sin gymnasieutbildning, säger Johan Sigvardsson, ordförande i Åby/Tjureda IF.

Senast uppdaterad: 4 maj 2020