Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Distansundervisning förlängs för delar av Katedralskolan

Sedan vecka 46 har Katedralskolan haft distansundervisning. Åtgärden skulle gälla i två veckor initialt för att bryta den pågående smittspridning som pågick. Efter en utvärdering beslutade utbildningsnämnden idag att förlänga distansundervisningen för delar av skolan året ut. På Kungsmadskolan och Teknikum fortsätter undervisningen på plats som tidigare.

Efter att den tidsbestämda distansundervisningen infördes har skolan inte haft några nya inrapporterade symtomfall som kopplas till covid-19 sedan 9 november. Smittspridningen bedöms vara bruten, men trots detta väljer utbildningsnämnden att förlänga distansundervisningen till viss del på Katedralskolan:

- Vi ser att åtgärden vi satte in har gett resultat, samtidigt vet vi att det kan finnas en viss eftersläpning av såväl provtagningstider som mottagande av provresultat. Därför väljer vi att förlänga viss distansundervisning på Katedralskolan för att säkerställa att smittspridningen verkligen stoppats, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Kombination av undervisning på plats och på distans

Från och med måndag 23 november till och med fredag 18 december kommer Katedralskolans elever få undervisning i en kombination av närundervisning på plats och distansundervisning. Katedralskolans rektorer får uppdraget att organisera undervisningen så att en tredjedel av eleverna får undervisning på distans och de övriga två tredjedelar får undervisning i skolan.

Utöver det ska skolan se över hur undervisningen och lunchupplägget kan organiseras och anpassas ytterligare så att elever inte möter elever från andra klasser mer än nödvändigt.

Mer detaljerad information om upplägget kommer skickas till Katedralskolans elever och lärare under veckan.

Läget fortsatt stabilt på Kungsmadskolan och Teknikum

På de övriga kommunala gymnasieskolorna, Kungsmadskolan och Teknikum, är situationen fortsatt stabil. Det har förekommit enstaka fall bland lärare och elever, men det har varit utspritt över tid och inte en eskalerande smittspridning som fanns på Katedralskolan. Som läget är nu är distansundervisning inte aktuellt på dessa skolor, trots att regeringen idag öppnade möjligheten för distansundervisning:

- Både Folkhälsomyndigheten och regeringen har senaste veckan poängterat att skolan i sig inte är en riskmiljö och att undervisning på plats är det allra bästa för våra elever. Vi använder inte distansundervisning som en åtgärd för att undvika trängsel utan för att minska pågående smittspridning. Så länge läget på Kungsmadskolan och Teknikum inte förvärras ser vi ingen anledning till distansundervisning, då det kan påverka elevernas lärande och hälsa, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Pernilla Tornéus poängterar att Växjö kommun fortsätter att dagligen följa utvecklingen och smittläget på skolorna noga. Skulle det uppstå tendenser til oroande siffror så finns beredskap att snabbt införa distansundervisning även på Kungsmadskolan och Teknikum.

Senast uppdaterad: 18 november 2020