Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Skolvalet- detta händer nu

När kommer placeringsbeskedet? Får jag mitt förstahandsval? Frågorna kring skolvalet är många och vi har därför samlat de vanligaste frågorna och svaren här.

Den 31 januari var sista dagen att söka skola i skolvalet till de barn som till hösten ska börja förskoleklass eller årskurs sju hösten 2021. På utbildningsförvaltningen pågår nu arbetet med att sammanställa resultatet.

Placeringsbeslutet skickas ut i slutet av mars med information om vilken skola barnet har placerats på och hur du gör om du har frågor kring placeringen.

Har ditt barn inte fått sitt förstahandsval betyder det att det varit fler sökande till den skolan än vad det finns platser, och de barn som har förtur enligt syskonförtur och relativ närhet har fått platsen.

Om jag är nöjd med placeringsbeslutet, behöver jag göra något ytterligare?

Nej.

Hur gör jag om jag inte är nöjd med placeringsbeslutet?

Du kan välja att ansöka om byte av skola.

Kommer vi få möjlighet att besöka skolan innan barnet ska börja?

Osäkert på grund av rådande pandemi. Mer information får du från skolan ditt barn ska gå på.

Varför kan jag inte få ett placeringsbesked redan nu?

Alla val som gjorts behöver kontrolleras. Bland annat syskonförtur och andra förturskriterier på de skolor där det är fler sökande än det finns platser. Utbildningsförvaltningen behöver även manuellt ta bort de elever som valt att gå på fristående skolor, så att de inte tar upp en plats på en kommunal skola.

Om jag har glömt att söka skola i skolvalet till mitt barn, vad händer då?

Ditt barn kommer att få en placering på en skola i kommunen, dock inte med säkerhet den närmaste.

Mer information om skolvalet

Senast uppdaterad: 11 februari 2022