Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny lärplattform till förskola ska upphandlas

Utbildningsnämnden beslutade den 8 juni att Växjö kommun ska upphandla en ny digital lärplattform för förskolan. Den nya lärplattformen ska ersätta den nuvarande och bland annat innehålla möjligheter att planera, följa upp och bedöma lärande, schemaläggning samt vara ett stöd i förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Sedan tidigare har Växjö kommun ett avtal med IST och i samband med beslut om förlängning av avtalet gjordes två analyser av hur den nuvarande lärplattformen IST lärande, möter verksamhetens krav.

- Analysen vi gjorde visade att lärplattformen inte möter förskolans krav på systematiskt kvalitetsarbete. Vi gjorde då en fördjupad analys för att se om nuvarande leverantör i framtiden kan möta behoven av funktionalitet som finns i förskolan, vilket de tyvärr inte kommer kunna göra. Därför väljer vi att göra en ny upphandling av en ny digital lärplattform, säger Sigvard Jakobsson (M) ordförande i utbildningsnämnden.

Upphandlingen av den nya lärplattformen förväntas vara klar under 2022 för att kunna börja användas vårterminen 2023. Till dess att en ny lärplattform finns på plats kommer nuvarande plattform att användas i verksamheten.

Senast uppdaterad: 9 juni 2022