Händelse på Fagrabäckskolan

Idag på morgonen inträffade en händelse mellan två elever på skolan som mynnade ut i ett bråk där tillhygge användes. Händelsen uppmärksammades snabbt av en elevstödjare som kunde ingripa och avsluta bråket snabbt. Då en av eleverna blev lindrigt skadad kontaktades Polisen och ambulansen som var på plats snabbt.

Fagbrabäckskolan kommer öka vuxennärvaron i skolans lokaler och på skolgården bland annat med elevstödjare, kommunens fältarbetare och förvaltningens elevkoordinatorer. För de som har frågor, vill prata eller få stöd på olika sätt finns skolsköterska och kuratorer på plats för våra elever.

Händelsen är nu en pågående polisutredning som ska fastställa vad som har hänt. Med anledning av detta kan vi personal och ledning på skolan inte uttala oss eller svara på frågor specifikt som berör den här händelsen.

Då händelsen är hanterad och de involverade eleverna inte är kvar på skolan kommer skoldagen att fortsätta som vanligt.

Senast uppdaterad: 29 september 2022