Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Utbildningsnämnden beslutar om byggnation av nya Furutåskolan

Utbildningsnämnden beslutade idag att ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med Vöfab och lokalförsörjningsavdelningen genomföra byggnation av nya Furutåskolan.

Planen är att ersätta befintliga skolbyggnader med nya och utöka kapaciteten till en F-6 skola med tre paralleller för 520 elever. Projektet omfattar även ett mottagningskök och en ny sporthall.

- Det är mycket glädjande att vi äntligen kommit så här långt i processen. Den nya Furutåskolan föreslås byggas på befintlig skoltomt, bredvid nuvarande skola, och kommer att byggas klart innan nuvarande skola rivs. Det gör att barnen kan gå klart i befintliga lokaler innan de flyttar in i de nya, säger Julia Berg (S), utbildningsnämndens ordförande.

Utredningarna som gjordes 2021 visar att Furutåskolan har ett renoveringsbehov samtidigt som det finns ett behov att öka kapaciteten till att kunna ta emot ytterligare en klass per årskurs.

- Skolan byggdes 1973 och nuvarande lokaler är slitna och gamla. Utredningen som gjordes 2021 är det som ligger till grund för beslutet att bygga nytt, säger Anders Elingfors, förvaltningschef utbildningsförvaltningen.

Slutgiltigt beslut för byggnation tas av kommunfullmäktige den 16 maj och om beslut tas enligt plan beräknas skolan vara färdig och tillträdbar höstterminen 2025. Sporthallen beräknas stå klar under hösten 2026.

Kostnaden beräknas uppgå till 397 MKR.

Mer information om projektet nya Furutåskolan

Senast uppdaterad: 29 mars 2023