Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Upphandling klar: ny lärplattform för förskolan ska implementeras

Nu är upphandlingen av ny lärplattform för förskolan klar. Den 17 maj beslutade utbildningsnämnden att ge förvaltningschef Anders Elingfors i uppdrag att skriva avtal med leverantör Unikum – unikt lärande AB efter avtalsspärr*. I lärplattformen kan förskollärare och rektorer planera och följa upp den pedagogiska verksamheten. Nya verktyget ska ersätta det nuvarande (IST lärande förskola) och planeras vara i drift under mars 2024.

- Medarbetare och vårdnadshavare har gjort ett gediget arbete under upphandlingen. Det är skönt att vi nu har en leverantör som kan tillgodose verksamhetens behov. Det kommer att ge ett bättre stöd och rätt förutsättningar att skapa en god pedagogisk verksamhet – för såväl medarbetare som barn och vårdnadshavare, säger Julia Berg (S), ordförande utbildningsnämnden.

Efter tilldelningsbeslutet gäller nu 10 dagars avtalsspärr* innan avtalet med Unikum – unikt lärande AB kan tecknas. Unikom har en av Sveriges största lärplattformar som används i flertalet kommuner runt om i landet.

- Vår nya lärplattform ska vara ett stöd och underlätta för förskollärare, barnskötare och rektorer så att de kan fokusera på de allra yngsta barnens lärande. Inom kort startar implementeringsarbetet så att medarbetarna känner sig trygga inför att det blir en del av deras vardag, säger Monika Hernborg-Charlin, verksamhetschef förskola.

Planen är att det nya verktyget ska implementeras under hösten och sedan börja användas i mars 2024. Du som vårdnadshavare påverkas inte av bytet i dagsläget. Innan det blir aktuellt med en förändring, kommer du att få mer information.

* Avtalsspärr innebär att anbudsgivarna kan ansöka om att överpröva upphandlingen. När avtalsspärren på 10 dagar är slut kan avtal tecknas.

Bakgrund och om upphandlingsprocessen

Nuvarande avtal för lärplattform förskolan (IST lärande förskola) slutar gälla 2023-12-31. En intern analys visade att lärplattformen inte möter förskolans krav på systematiskt kvalitetsarbete. Växjö kommun gjorde då en fördjupad analys för att se om nuvarande leverantör i framtiden kan möta behoven av funktionalitet som finns i förskolan, vilket de inte kan göra. I augusti 2022 påbörjade utbildningsförvaltningen därför ett arbete med att upphandla en ny lärplattform för förskolan.

Under hösten har kommunen gjort nuläges- och behovsanalys samt marknadsundersökningar för att tydliggöra vilken typ av lärplattform som behövs. Upphandlingen har genomförts med ett så kallat förhandlat förfarande. Det innebär att kommunen, i ett första steg, valde bland ett antal intresserade leverantörer. Urvalet skedde utifrån kvalificeringskrav och urvalskriterier. Därefter, i steg 2, var dessa utvalda leverantörer välkomna att lämna anbud.

Inför och under upphandlingsfasen har både rektorer, barnskötare, förskollärare, vårdnadshavare och stödfunktioner involverats på olika sätt.

2022-12-21 Nyhet: Nästa steg i upphandling av lärplattform förskola
2022-11-22 Nyhet: Upphandling av ny lärplattform förskola
2022-06-09 Nyhet: Ny lärplattform till förskolan ska upphandlas

Senast uppdaterad: 19 maj 2023