Föräldraförening

Välkommen som medlem i Fagrabäcks Föräldraförening. Föräldraföreningen tycker det är viktigt att vi föräldrar har insikt och inblick i hur undervisningen av våra barn kan gå till. För att våra barn ska få en bra skolgång behöver föräldrarna engagera sig i barnets undervisning.

Vi har tillsammans med skolan arrangerat olika föreläsningar såsom ”Flippade klassrummet” med Lotta Karlsson, ”Förintelselägren i Tyskland under 2:a världskriget med Livia Fränkel och nu senast ”Bli världsmästare i ditt eget liv” med Mia Börjesson.

På styrelsemötena har vi bland annat diskuterat och tagit upp frågeställningar med skolledningen om läxor, informationsflödet till föräldrarna, elevdatorerna, tryggheten på skolan och målsättningar och resurser. Vi träffas några gånger per läsår i skolans lokaler.

Med ditt stöd och ditt intresse så kan vi fortsätta engagera oss för en ännu bättre skola för våra barn.

Vill du komma i kontakt med Fagrabäcks föräldraförening, kontakta skolans expedition.

Kontakter

Senast uppdaterad: 1 mars 2022