Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag är att ge eleverna kunskaper och förutsättningar att göra väl underbyggda val till gymnasiet. Vi strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information, vi har eleven i centrum och anpassar vägledningsinsatserna efter elevens behov. Studievägledaren är en resurs i elevhälsoteamet.

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) på Fagrabäckskolan heter Lina Greek och hjälper eleverna med:

  • att få stöd i valprocessen
  • att skapa motivation
  • att hitta information
  • att kunna fatta beslut

Målet är att eleverna som går ut årskurs 9 får börja ett program som de vill gå på och att de i framtiden har verktygen för att göra väl underbyggda val.

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledaren om du har frågor!

Kontakter

Senast uppdaterad: 14 mars 2022