Så här arbetar vi på Fagrabäckskolan

Skolan arbetar utifrån arbetslag, två i årskurs 7, två i årskurs 8, två i årskurs 9 samt en resursenhet, M12. Utvecklings- och förbättringsarbete sker systematiskt och kontinuerligt av åtta utvecklingsledare i respektive arbetslag tillsammans med skolledningen.

På skolan arbetar 80 lärare, speciallärare, elevstödjare och språkstödjare. På skolan finns två skolsköterskor, en kurator, en studie- och yrkesvägledare, en vaktmästare, It-tekniker och en bibliotekarie. Mitt i skolan ligger en fritidsgård som är öppen och bemannad med minst två fritidsledare hela skoldagen. De har också öppet kvällar, helger och lov.

Fagrabäckskolans gemensamma målsättning

Elever som lämnar Fagrabäckskolan kännetecknas av kreativitet, ansvarstagande och självtillit. Fagrabäckskolan präglas av delaktighet och ansvar för vår gemensamma trygghet och miljö. Alla på skolan är medskapare av sitt eget och andras lärande och utmanar sig själva för att möta framtiden i en föränderlig värld.

Digitalisering

Fagrabäckskolan ligger långt fram med digitalisering av undervisningen och alla elever har varsin chromebook. Skolan jobbar med Google Classroom och alla klasser och varje undervisningsgrupp har ett eget classroom där de får planering, uppgifter och lektionsupplägg av sin undervisande lärare. Skolan har digitala läromedel i alla ämnen förutom moderna språk samt hem- och konsumentkunskap.

Kontakter

Senast uppdaterad: 21 december 2021