Föräldraförening

Skolan har en samrådsgrupp som består av två föräldrarepresentanter från varje klass samt personalrepresentanter och skolledning. Föräldrarepresentanterna utses vid läsårets första klassmöte.

Samrådsgruppen fungerar som en rådgivande instans och länk mellan skola och hem. Gruppen träffas ett par gånger per termin för att informera om och diskutera aktuella händelser, aktiviteter och frågeställningar i syfte att utveckla verksamheten och skapa en trygg och stimulerande skolmiljö.

Kontakter

 • Gemla skola

  Expedition

  0470-73 46 42

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Skolvägen 1, Gemla

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Gemla skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 1 mars 2022