Föräldraförening

Föräldraföreningen på Tolg skola är en ideell förening som verkar för att minska avståndet mellan elev, skola och föräldrar.

Vi arbetar med övergripande frågor och tar inte upp frågor som rör enskilda elever. Som förälder kan du vara med och påverka styrelsearbetet genom att skriva förslag till oss och delta på årsmötet. Som medlem i föräldraföreningen stödjer du vårt arbete på skolan.

Kontakter

 • Tolg skola

  Expedition

  0470-79 69 86

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Kyrkskolan, Tolg

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Tolg skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 8 november 2021