Förskole- och skolundersökning 2023

Varje år gör Växjö kommun en undersökning för alla barn och elever. Undersökningen ska ge svar på bland annat hur barnen upplever trygghet, lust att lära, stöd och stimulans i förskolan eller skolan.

2023 års enkät är öppen för alla skolformer 1-15 mars. Här kan du som vårdnadshavare eller elev svara på frågor i en enkät.

För barn i förskola, förskoleklass och fritidshem (nytt för i år) besvaras enkäterna av vårdnadshavare, gärna tillsammans med barnet. Elever från och med årkurs 1 i grundskolan och anpassad grundskola till och med årkurs 3 i gymnasieskolan besvarar enkäten i skolan och på skoltid.

Enkäten tar cirka 10 minuter att svara. Alla svar är anonyma. Samtliga enkäter gäller endast för kommunala förskolor och skolor och alltså inte för fristående och privat förskolor och skolor.

Var noga med att välja rätt enkät vid länkarna nedanför. När du har kommit in på enkätens första sida kan du välja att få den översatt till det språk som passar dig bäst.

Enkät för vårdnadshavare - svara tillsammans med ditt barn:

Enkät för barn och elever - att besvara i skolan:

Senast uppdaterad: 1 mars 2023