Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk. Det innebär att alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

Förskoleklass är en obligatorisk skolform som bedrivs i skolan under minst 525 timmar per läsår under skolans läsår. Barnet har även rätt till plats på fritidshem om föräldrarna arbetar och/eller studerar eller är aktivt arbetssökande. Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk, efter beslut i riksdagen.

Vårdnadshavare till barn som fyller sex år under året får i mitten av januari månad ett brev från utbildningsförvaltningen som innehåller information om hur skolvalet går till. Om du vill ansöka om en annan skola än den erbjudna skolan under läsåret, kontakta utbildningsförvaltningen. Eleverna i förskoleklass har rätt till skolskjuts på samma villkor som elever i grundskolan. Mer information om skolskjuts finns i länken nedan, eller under rubriken Skolskjuts i menyn.

Förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande, och ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik.

För att veta mer om skolorna, dess profilering, pedagogisk inriktning, matsedlar, nyheter med mera, gå till skolornas hemsidor i länken längst ner på sidan eller klicka på länkarna till höger.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Förskola och skola