Fritidshem

Fritidshem finns vid samtliga skolor för barn i åldern 6-12 år. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som kompletterar skolan.

Fritidshemmet erbjuder barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem. Arbetslösa kan ansöka om plats om behov finns. Intyg från arbetsgivare eller studieanordnare ska visas inför en placering och om rektor så begär. Barn har inte rätt till plats om föräldrar är pensionärer, sjuka eller föräldralediga.

På vissa skolor bedrivs öppen fritidsverksamhet för barn i åldern 10 - 12 år. Kontakta skolans rektor för mer information om den öppna fritidsverksamheten. Fritidshemmen har möjlighet att stänga sin verksamhet tre dagar per år för fortbildning.

Sök fritidshem

Du ansöker om fritidshemsplats genom vårt system SAITS på webben.

Vill du säga upp platsen görs det senast en månad innan barnet slutar. Du får betala avgift under uppsägningstiden, som är en månad.

Fritidsplats - ansök/ändra/säg upp om plats via SAITS

Avgift för fritidshem

Följande avgifter gäller från och med den 1 januari 2021:

  • Barn 1: 2 procent av inkomsten, högst 1 007 kr/mån
  • Barn 2: 1 procent av inkomsten, högst 503 kr/mån
  • Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 503 kr/mån
  • Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler

Avgift för lovverksamhet

Verksamhet för skolbarn, som har behov av omsorg endast under skolans lov, debiteras per hel vecka enligt skolbarnomsorgstaxa (se ovan). Ansökan görs via SAITS på kommunens webbplats.

Bestämmelser om intyg

Från och med 1 juli 2020 gäller följande: När du fått en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska du visa upp ett intyg från arbetsgivare eller utbildningsanordnare som visar att dina placeringstider stämmer överens med dina arbets-/studietider. När du ändrar grund för placering (exempelvis går från arbetslös till arbete) ska du visa upp ett intyg som styrker detta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2021
Förskola och skola