Föräldraråd

Braås föräldraråd är ett öppet nätverk för alla som är intresserade av ett aktivt samarbete mellan skolan och föräldrarna.

Vårt mest använda forum är vår Facebooksgrupp, där information förmedlas och samtal kan initieras. Men ibland ordnas även möten - både i större grupper och för samtal med exempelvis skolledningen.

Arbetet sker spontant och efter behov och kan handla om allt ifrån att bjuda elever och lärare på saft och fika till att ha samtal med rektor.

Föräldrarådet är inte en formell förening och arbetet bygger därför mycket på enskilda initiativ. Alla är därmed välkomna!

Kontakter

Senast uppdaterad: 4 november 2021