Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag är att ge eleverna kunskaper och förutsättningar att göra väl underbyggda val till gymnasiet. Vi strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information, vi har eleven i centrum och anpassar vägledningsinsatserna efter elevens behov. Studievägledaren är en resurs i elevhälsoteamet.

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) på Braås skola heter Ida Johansson. Hon hjälper eleverna med:

  • att få stöd i valprocessen
  • att skapa motivation
  • att hitta information
  • att kunna fatta beslut

Du som vårdnadshavare är välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledaren om du har frågor som rör ditt barns nuvarande eller framtida studier.

Kontakter

Senast uppdaterad: 4 november 2021