Bibliotek

Hovshagaskolans bibliotek är öppet hela skoldagen och även de flesta vardagar fram till klockan 16.30. Varje vecka kommer våra elever hit för att exempelvis läsa, samtala om texter samt lära sig hur biblioteket är uppbyggt för att lättare kunna hitta och låna böcker.

På biblioteket finns nästan 9000 böcker på främst svenska och en del på engelska. Om eleverna behöver böcker på andra språk kan vi låna in det från Mångspråksbiblioteket.

Kontakter

Senast uppdaterad: 1 mars 2022