Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Distansundervisningen förlängs till 21 maj

Gäller elever i årskurserna 5 och 6.

Som vi tidigare kommunicerat till er har elever i årskurserna 5 och 6 på Ingelstad skola distansundervisning för att bryta smittkedjan av covid-19-fall. Beslutet gällde initialt till och med idag 17 maj.

Då vi inte kunnat säkerställa att smittkedjan är bruten har beslut tagits, efter samråd med region Kronobergs smittskyddsenhet, att distansundervisningen fortsätter till och med fredag 21 maj. Vi räknar med att eleverna kan återgå till närundervisning från 24 maj. Ny bedömning kommer dock att göras på fredag 21 maj.

Kontakter

 • Ingelstad skola

  Expedition

  0470-79 68 11

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Gamla Växjövägen 1, Ingelstad

  Postadress

  Växjö kommun

  Ingelstad skola

  Gamla Växjövägen 1, 355 72 Ingelstad

Senast uppdaterad: 17 maj 2021