Mottagningsskola

Lammhults skola är en mångkulturell skola med cirka 450 elever. Cirka 30 procent av skolans elever är nyanlända och cirka 40 procent av våra elever har ett annat modersmål än svenska. Vi är stolta över mångfalden på skolan och arbetar dagligen för en inkluderande skola där alla individer blir sedda för den de är.

En vecka innan skolstart möter eleven klasslärare och mentor. Träffen är viktig för att få en första bild av eleven som ska börja och eleven tillsammans med vårdnadshavare har möjlighet att ställa frågor till personal på skolan. Det är viktigt att vi får en bra överlämning från föregående skola så att vi på bästa sätt kan inkludera eleven i sin klass.

Elever i årskurs 6-9 börjar sin första skoltid hos oss genom att gå i en fokusgrupp, som innebär undervisning av ämneslärare med hjälp av språkstödjare. Elever i förskoleklass till och med årskurs 5 integreras direkt i nationella klasser, där eleverna minst en gång per vecka får stöttning av språkstödjare. Skolan satsar på SvA-undervisning och har även modersmålslärare i arabiska och somaliska direkt placerade på skolan. Att ha ett starkt modersmål är nyckeln till att lära sig det svenska språket och därför rekommenderar vi alla våra elever med ett annat modersmål än svenska att studera sitt modersmål.

På Lammhults skola har vi en inkluderande verksamhet oavsett bakgrund. Det är en självklarhet att alla eleverna är en del av vår verksamhet, vilket också är skolans övergripande mål och ingår i vår verksamhetsplan. I vårt dagliga arbete lägger vi stort fokus på bland annat att stärka relationerna mellan individer och kultur, samt låta elevernas bakgrund och erfarenheter vara en utgångspunkt i den dagliga kommunikationen och lärandet i klassrummet.

Kontakter

Senast uppdaterad: 14 mars 2022