Om Lammhults skola

På Lammhults skola tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse.

Lammhults skola är en F-9 skola med cirka 450 elever. Skolan ligger mitt i Möbelriket i vackra omgivningar med fantastisk utsikt över sjön Lammen och med närhet till många vackra och kreativa grönområden.

Profil

På Lammhults skola har vi en målsättning under 2015-2020 som lyder "Våra elever äger entreprenöriella kompetenser och känner en helhet i sitt lärande". Vi tror att detta arbete ska leda till ett ökat engagemang och inflytande hos eleverna, ökad trygghet och trivsel och en tydligare helhet i lärandet så att vi når högre kunskapsutveckling och förbereder eleverna på bästa sätt för livet efter grundskolan.

Vi arbetar utifrån språkutvecklande arbetssätt som kännetecknas av höga förväntningar på alla elever, stöttning i hur elever ska gå tillväga för att utvecklas i sitt lärande och en undervisning präglad av interaktion i klassrummet. Att arbeta språkutvecklande gynnar alla elever.

Kontakter

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022