Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Distansundervisning för årskurs 8 och 9 från och med torsdag 6 maj

På grund av en utökad smittspridning i årkurs 8 och 9 och utifrån rekommendation från smittskyddsläkaren i Region Kronoberg kommer årskurs 8 och 9 på Norregårdskolan övergå i distansundervisning under perioden 6 maj till och med 12 maj 2021.

Distansundervisningen sker i realtid och eleverna ska delta i undervisningen hemifrån. Årkurs 7 fortsätter med närundervisning på skolan som vanligt, då vi inte ser samma smittspridningen bland de eleverna.

Hur kommer det fungera?

Distansundervisningen är organiserad utifrån att varje enskild elev följer ordinarie schema och kopplar upp sig via sin Chromebook från sitt hem. Om eleven saknar uppkoppling i hemmet kan ni kontakta med respektive klassföreståndare, så ser vi över en lösning för just er.

Om elev behöver hämta något skolmaterial på skolan för att delta i undervisningen, kontakta klassföreståndare.

Vad gäller kring mat?

Under distansundervisningen kommer elever kunna beställa och hämta ut kylda/frysta matlådor. Det kommer finnas avhämtningsplatser vid Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum i Växjö samt i Braås, Gemla, Ingelstad, Lammhult och Rottne.

Beställning av matlådor sker via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats.I e-tjänsten anges önskad hämtningsplats samt eventuellt behov av specialkost. Det är möjligt att hämta upp fem portioner vid samma tillfälle. Exakta platser och utlämningstider hittar ni också i länken ovan.

Ni kommer kunna beställa matlådor från och med idag, och hämta ut redan imorgon torsdag.

Stöd och hjälp

Om en elev har behov av att komma i kontakt med elevhälsan under distansundervisning kan ni kontakta mentor/klassföreståndare som förmedlar vidare kontakter.

Om det finns elever som har särskilda skäl för att vistas i skolan kommer de att kunna göra det under perioden med distansundervisning. Beslut om detta fattas av rektor och berörda elever och vårdnadshavare kontaktas av respektive mentor/ klassföreståndare.

Fritidsgården

Fritidsgården på Norregårdskolan kommer vara öppen på dagtid för åk 7 under perioden 6 maj till 12 maj men vara stängd på kvällstid.

Nu hjälps vi åt

Under den tid som beslutet gäller förväntar vi oss att eleven bedriver sina studier utifrån skolans schema i realtid samt att eleverna håller social distans. Vi förväntar oss av er som vårdnadshavare att ni håller era barn hemma under denna period. Uppmana barnen att inte träffa andra utanför familjen mer än absolut nödvändigt och avstå gärna från fritidsaktiviteter.

Vid sjukdom ber vi er rapporterar in detta till skolan och att kontakt tas med hälso- och sjukvården för testning vid infektionssymtom. Om elev får positivt svar på PCR-test för covid-19 ber vi er meddela skolan. Då distansundervisningen avslutas i samband med Kristi Himmelsfärdshelg ber vi er att även höra av er till rektor vid insjuknande under helgen. Det är aktuellt smittläge för elever och personal som avgör om eleverna kan återgå till närundervisning den 17/5.

Om ni önskar mer information hänvisar vi er till klassföreståndare eller skolledningen.

Skolledningen

Kontakter

Senast uppdaterad: 14 februari 2022