Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag är att ge eleverna kunskaper och förutsättningar att göra väl underbyggda val till gymnasiet. Vi strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information, vi har eleven i centrum och anpassar vägledningsinsatserna efter elevens behov. Studievägledaren arbetar också i elevhälsoteamet.

Insatserna sker framförallt i årskurs 8-9, men det finns också uppdrag att stödja lärare i det vidgade vägledningsbegreppet, för att få elever att tidigt betrakta sin omvärld.

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) på Ringsbergskolan heter Linn Andergren.

Kontakter

 • Ringsbergskolan

  Expedition

  0470-439 11

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Västergatan 20, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun Ringsbergskolan Box 1222, 351 12
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2021
Förskola och skola