Välkomstbrev läsåret 2022/2023

Praktisk information för dig som har barn på Ringsbergskolan.

Hej och välkomna till läsåret 22/23

Nu är det dags! Äntligen börjar skolan efter en lång ledighet! Vi längtar efter första skoldagen och hoppas att alla har haft ett fint sommarlov med både aktiviteter och avkoppling! Skolan börjar tisdagen den 16 augusti. Fritidshemmets verksamhet är åter i gång på Ringsbergskolan från måndagen 8 augusti och gäller för de som har rätt till placering och har anmält behov.

Första skoldagen är 08.00-14.00. Förskoleklass slutar kl. 13.00, därefter är det fritids. Barn i förskoleklass som inte går på fritids hämtas på innergården. Scheman delas ut till eleverna under första skolveckan. De är i början av terminen preliminära. Första skoldagen har vi ingen idrott.

Dörrarna till skolan låses klockan 17.00 Hämtar du efter denna tid, ringer du till fritidshemmet. Vid hämtning före klockan 17.00 hämtar du personligen ditt barn.
Mer information om hämtning och lämning på Ringsbergskolan

Ringsbergskolan är utvald att vara VI-skola från HT22. VI är verksamhetsintegrerad utbildning för lärarstudenter i samarbete med Linnéuniversitetet. Från 20 september kommer vi att ha två till tre lärarstudenter hos oss på måndagar och tisdagar jämna veckor. Studenterna är samma under hela läsåret. Just denna studentgrupp läser lärarutbildning mot årskurs 4-6.

Systembyte för sjukanmälan: Från och med läsårsstarten 2022/2023 kommer Skola24 att användas för vårdnadshavare inom grundskolan när en elev ska sjukanmälas. Mer information skickas i separat utskick, och går också att läsa på Växjö kommuns sida "Nytt verktyg för att anmäla frånvaro i grundskolan och gymnasiet".

I e-tjänsten skall andra uppgifter registreras av er vårdnadshavare. Det är viktigt att ni uppdaterar era uppgifter i denna tjänst, så att vi har rätt kontaktuppgifter till er samt rätt information om era barn. På nedanstående länk hittar ni e-tjänster eller blanketter som berör skola och fritidshem, exempelvis ansökan modersmåls-undervisning, ansökan kulturskola, ansökan eller uppsägning av fritidshemmet eller utflyttningsblankett från Växjö kommun.
Mer information om e-tjänster och blanketter

Frånvaro från skolan betyder att ditt barn missar undervisning, lärande och känsla av sammanhang. Ledigheter för elever är därför begränsade. Det är viktigt att känna till kraven på skolplikt (gäller även förskoleklass) med tillhörande krav på närvaro och att det enligt skollagen finns begränsade möjligheter till ledighet. Vid ansökan skall vårdnadshavare beskriva varför eleven måste vara ledig under tid då barnet har skolplikt. Endast motiveringen ”resa” eller ”semester” beviljas inte. Ansökan måste också lämnas till skolan i god tid. Inga ledigheter ges under tid för nationella prov, annat än vid synnerliga skäl.
Mer information om datum för nationella prov finns hos Skolverket Länk till annan webbplats.
Mer information om läsårstider, lov och studiedagar från Växjö kommun

Vi uppmanar er att ta hänsyn till dessa när ni planerar era semestrar.

Stängt på fritidshemmet på Ringsbergskolan är måndagen 9 jan 2023 (sista dagen på jullovet) samt 3-4 april 2023 (måndag och tisdag på påsklovet). Dessa dagar beslutar verksamheten själva över och är olika dagar för olika skolor.

Förutom detta brev finns viktig information samlad i en broschyr som publiceras på hemsidan. Där finns mer utförlig information om till exempel läsårstider inklusive Ringsbergskolans stängningsdagar på fritidshemmet, regler för ledighet, sjukanmälan, tid för nationella prov, systematiskt kvalitetsarbete, föräldraråd, ordningsregler, kommunikationskanaler och viktiga telefonnummer. I broschyren finns också ett förväntansdokument på skola, vårdnadshavare och elev – ett dokument som vi har tagit fram bland annat genom de diskussioner som vi hade på klass- och föräldramöten under höstterminen 2019. Det är viktigt att du som vårdnadshavare tar del av informationen i broschyren. När den är klar, läggs den som nyhet på vår hemsida. Vi kommer också att skicka hem den i tryckt format. Den delas ut i början av terminen till era barn.

Studietimme erbjuds alla elever i årskurs 4-9. Det är tid där elever kan få extra stöd i något skolämne. Det är viktigt att elever som är i behov av extra tid för sitt lärande, utnyttjar denna möjlighet. Kanske har ditt barn också rätt till lovskola. Det gäller elever i årskurs 8-9 som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet. Är detta aktuellt för ditt barn, kommer ni att diskutera det vid utvecklingssamtalet.

Datorer är ett av våra arbetsredskap. Eleverna i årskurs 4-9 har Chromebook. Vårdnadshavare och elev skriver under avtal som skall lämnas till skolan. Detta avtal skrivs på innan man får sin Chromebook i årskurs 4.

Alla elever i årskurs 4-9 får ett skåp att förvara sina ytterkläder och andra personliga tillhörigheter i. Här nedan följer några viktiga punkter att tänka på:

 • Det skåp du har blivit tilldelad får du inte byta med någon annan.
 • Skåpen är till för ytterkläder och skolmaterial. Förvara inte värdesaker i skåpet. Skolan ansvarar inte för eventuella värdesaker som tas med till skolan.
 • Du får inte skriva eller rita inne i skåpet eller på skåpsdörren. Du får heller inte sätta upp klistermärken i eller på skåpet. Häftmassa är ok att använda på insidan.
 • Vid läsårets slut städar och tvättar var och en sitt skåp.
 • Eget hänglås rekommenderas.

Skolan har inte någon försäkring som gäller stöld från elevskåp. Fundera särskilt över vid vilken ålder ditt barn behöver ha med sig en mobiltelefon till skolan. Brandfarliga saker, vapen, alkohol eller andra droger får inte förvaras i skåpen. Elevskåpet är juridiskt inte att betrakta som ett personligt förvaringsutrymme, vilket innebär att skolledningen kan besluta om att öppna skåp, om det finns skäl. Tänk på att du nästa år får ett skåp som någon annan har haft så - Var rädd om ditt skåp!

Väl mött! Med vänlig hälsning

Susanne Randau och Kristian Thomann med personal

Kontakter

 • Ringsbergskolan

  Expedition

  0470-79 61 01

  Besöksadress

  Västergatan 20, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Ringsbergskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 8 augusti 2022