Om Uråsa skola

Uråsa skola är en F–3-skola med cirka 40 elever. Skolan finns på landsbygden och vi använder naturen som ett komplement till klassrummet. På Uråsa skola arbetar vi för en rolig, trygg och lärande miljö tillsammans med elever, vårdnadshavare och personal.

På skolan arbetar man nära varandra. Vissa klasser är åldersblandade medan andra är åldershomogena. Årskurs 3 har idrott och slöjd på Ingelstad skola. Från årskurs 4 går eleverna från Uråsa på Ingelstad skola.

Kontakter

Senast uppdaterad: 12 september 2022