Om Ör skola

Ör skola är en F–3-skola med drygt 25 elever. Skolan ligger i vackra omgivningar med närhet till många fina och kreativa grönområden. Skolans litenhet gör den unik och familjär och alla jobbar nära varandra, vuxna såväl som barn och elever.

Vi har gott samarbete med andra skolor, till exempel åker vi till Rottne och har slöjd och vi har vår idrott på Pär Lagerkvistskolan. När eleverna slutar årskurs 3 i Ör, har man sin vidare hänvisningsskola på Pär Lagerkvistskolan i Växjö.

På Ör skola jobbar vi med digitala verktyg. Vi har iPad-plattor som eleverna får dela på och vi ger alla våra barn och elever gott om möjligheter att variera sina inlärningssätt. Rörelse och utomhusaktiviteter är viktigt för oss, likaså att bejaka våra olikheter.

Öjaby/Öhrs skolas vision:

På vår skola känner sig var och en välkommen och respekterad för den man är. Alla känner sig trygga och skolan är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Våra elever tror på sig själva och sina förmågor.

Kontakter

Senast uppdaterad: 27 september 2022