Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Hollstorp

Hollstorps Resursenhet är belägen på Högstorp och tar emot elever som på olika sätt är i behov av särskilt stöd.

Resursenheten Hollstorp är en 1-9-enhet och vänder sig till elever som i hög grad har behov av anpassning för att nå uppställda mål och inte tillfredsställande kan tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen och miljön på hemskolan.

På Hollstorp är vi uppdelade på två avdelningar, Solen och Omega. Tanken är att vi ska ha så åldershomogena grupper som möjligt: en låg/mellanstadieavdelning, Solen, och en högstadieavdelning, Omega.

Vi arbetar med

Individuellt dagsschema

Varje elev har ett veckoschema vilket kompletteras med ett individuellt dagsschema. Hur detta är utformat utgår alltid från elevens behov.

Eget klassrum

Elevernas arbetsplats är vid en avskärmad plats i ett större arbetsrum eller ett eget klassrum, allt utifrån elevens behov.

Tydliga rutiner

För att skapa trygghet för eleven är det viktigt med tydliga rutiner såsom individuellt dagsschema och tydliga arbetsinstruktioner. Men även att arbetslaget kring eleven jobbar i nära samarbete för att skapa ett gemensamt förhållningssätt vilket ger förutsägbarhet för eleverna.

Kontinuerligt samarbete med hemskolan

Det är viktigt att eleven har fortsatt kontakt med hemskolan. Eleven kan utifrån sina behov delta i vissa lektioner eller andra aktiviteter som friluftsdagar eller liknande tillsammans med sin ordinarie klass. Eleven kan även delta i annan elevgrupp för att träna sociala relationer i större grupp. Under sin vistelse på Resursenheten är eleven fortfarande kopplad till hemskolans elevhälsoteam, vilket innebär att eventuella besök hos kurator, skolsyster, studie- och yrkesvägledare eller liknande sker vid hemskolan.

Kontinuerligt samarbete med föräldrar

På Resursenheten har vi en kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare. Genom samtal, sms, mail och möten upplyser vi föräldrar om respektive elevs nuläge där vi försöker lägga fokus på det positiva.

Hög personaltäthet

Eleverna på resursenheten omges av en hög personaltäthet vilket medför att eleverna alltid har tillgång till en pedagog.

Lågaffektivt arbetssätt

På Resursenheten har vi ett lågaffektivt arbetssätt vilket innebär att personalen behåller den egna känslointensiteten låg och bemöter barnen med ett lugn för att kunna tillförse de med verktyg för att kunna samarbeta med sin omgivning på ett mer fungerande sätt.

Trivselregler

Självklarheter på Hollstorps resursenhet:

 • Vuxna finns alltid i närheten av elever.
 • Alla uppträder på ett trevligt sätt och använder ett trevligt språk
 • Vara på rätt plats vid rätt tid.
 • Mobiler och datorer används på lämpligt sätt.
 • Ingen tobak under skoltid.

Kontakt

 • Växjö resursenhet

  Kontaktcenter

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Sofieberg resursenhet
  Hamplyckevägen 2, Växjö

  Hollstorp resursenhet

  Högstorpsvägen 149, Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2021
Förskola och skola