Önskemål om att byta skola

För att en elev ska kunna byta från en skola till en annan är det flera faktorer som spelar in för att det ska kunna vara möjligt. Ansökan om byte av skola kan du göra närsomhelst under året.

Om en elev av någon anledning vill byta skola ska du skicka in en ansökan om skolbyte.

Önskemål om skolbyte inom Växjö kommun

När ansökan kommer in till utbildningsförvaltningen kollar vi om det finns någon ledig plats på skolan. Om det finns en ledig plats kan eleven byta direkt. Om inte, ställs eleven i kö. Hur länge eleven får stå i kö beror på när det blir en plats ledig. En plats blir ledig om en annan elev måste flytta. Vi hör av oss när vi har en ledig plats att erbjuda.

När en skola får en ledig plats så tittar vi på vem som har mest rätt till platsen enligt kriterierna:

  1. Elev med skyddade personuppgifter
  2. Elever med särskilda skäl, oftast medicinska
  3. Elev vars syskon går på önskad skolenhet
  4. Elev med högst antal dagar i placeringskö
  5. Elev med längst relativa närhet
  6. Lottning

En elev med skyddade personuppgifter går alltid först. Därefter tittar vi om någon elev har särskilda skäl av medicinsk karaktär som är styrkta av sjukvården eller liknande. Sedan tittar vi på om någon elev har syskon som går på skolan, då har den eleven syskonförtur. Efter det tittar vi på hur länge eleven stått i kö och den elev som stått längst har rätt till platsen. Om det skulle vara så att två barn har stått precis lika länge i kö så är det den som har längst relativa närhet som får platsen. Skulle den relativa närheten vara exakt samma, så är det lottning som gäller.

Om vi har 14 barn i kö till en skola och samma årskurs och det kommer in en ny ansökan från en elev som har syskon på skolan, så kan den elev som lämnade in sin bytesansökan sist, genom syskonförtur, stå först i kön och få platsen.

Detta gör att vi inte kan svara på frågan ”vilken plats mitt barn står på?”, eftersom kön ändras från dag till dag. Några hoppar av och några kommer till – och det händer varje dag.

Förtur kan man alltså ha av olika anledningar, men de spelar ingen roll förrän det finns en ledig plats att erbjuda. Vi flyttar inte andra elever från skolan för att ett barn med skyddade personuppgifter, särskilda skäl eller syskonförtur, ska få en plats. Elever kan bara ha förtur till en ledig plats.

När eleven väljer att byta skola så har hen inte rätt till skolskjuts, utan det får vårdnadshavarna ordna själva.

När det flyttar in elever till Växjö som inte har någon skolplats så går de också före i kön, eftersom de inte har någon plats alls.

Senast uppdaterad: 9 november 2021