Studiehandledning

Studiehandledning på modersmål är ett viktigt stöd för flerspråkiga elever. Med hjälp av studiehandledning kan eleven få stöttning i sin kunskapsutveckling i olika ämnen med stöd av en studiehandledare som talar elevens modersmål.

Studiehandledaren jobbar i samverkan med ämnesläraren och kan ge eleven stöttning före, under eller efter lektionen. Studiehandledningens omfattning är individuell och utgår från elevens behov. I kommunen ges studiehandledning på flera olika språk.

Utbildningsförvaltningen har en biträdande enhetschef med ansvar för central studiehandledning med placering på Språk- och kompetenscentrum. Vårt uppdrag är att erbjuda studiehandledning till alla nyanlända elever i grundskolan.

Senast uppdaterad: 7 februari 2022