Klagomål på din utbildning

Vi inom Växjölöftet vuxenutbildning vill ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du som elev är missnöjd vill vi gärna veta det för att kunna bli bättre.

Här kan du läsa om hur du ska göra om du är missnöjd med vuxenutbildningen.

1. Kontakta utbildningsanordnaren i första hand

Kontakta personal vid utbildningsanordnaren.

2. Kontakta rektor vid utbildningsanordnaren i andra hand

Kan personalen inte lösa problemet, eller om du fortfarande inte är nöjd, kontaktar du rektorn.

3. Kontakta huvudman ,Växjölöftet vuxenutbildning, i tredje hand

Om du inte tycker att klagomålet eller synpunkten hanterats på ett bra sätt av utbildningsanordnaren eller om du är missnöjd med något hos huvudmannen ska du kontakta Växjölöftet vuxenutbildning.

Så här kontaktar du huvudman Växjölöftet vuxenutbildning

Vad händer sedan?

Om du kontaktar din utbildningsanordnare gäller respektive anordnares rutiner för hantering av synpunkter.

Om du skickat in din synpunkt till Växjö kommun gör Växjölöftet vuxenutbildning en utredning. Ibland kan det vara aktuellt med ett möte tillsammans med dig och utbildningsanordnaren för att förtydliga vissa saker.

Senast uppdaterad: 6 juli 2023