Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Synpunkter på din utbildning

Vi inom Växjölöftet vuxenutbildning vill ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du som elev är missnöjd vill vi gärna veta det för att kunna bli bättre.

Här kan du läsa om hur du ska göra om du är missnöjd med din utbildning.

I första hand ska du vända dig till den personal, exempelvis lärare, handledare eller mentor, som står dig närmast. Om du vill gå vidare med synpunkten vänder du dig till rektorn hos den utbildningsanordnare som du har valt.

Du kan också skicka in din synpunkt via Växjö kommuns e-tjänst. Observera att ärendet blir synligt i kommunens diariesystem och en allmän handling som kan begäras ut om den inte omfattas av sekretess.

Vad händer sedan?

Om du kontaktar din utbildningsanordnare gäller respektive anordnares rutiner för hantering av synpunkter.

Om du skickat in din synpunkt till Växjö kommun gör Växjölöftet vuxenutbildning en utredning. Ibland kan det vara aktuellt med ett möte tillsammans med dig och utbildningsanordnaren för att förtydliga vissa saker.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2020
Förskola och skola