Växjölöftet Yrkeshögskola

Bild

Aktuellt - Förstudie:

Yrkeshögskolans utmaningar och strategier för regional tillväxt

Bild

Hitta pågående och sökta utbildningar

Leta bland aktuella utbildningar för att hitta din framtida yrkesroll

Bild

Kortare utbildning

Kompetensutveckla din personal genom flexibla utbildningsinsatser

Bild

Växjölöftet Yrkeshögskola

Skapar förutsättningar för ett växande näringsliv genom aktivt processtöd

Växjölöftet yrkeshögskola skapar förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad.

Vi arbetar för att utveckla, kvalitetssäkra och öka antalet strategiska viktiga yrkeshögskoleutbildningar till regionen, därigenom verka för att lösa kompetensbristen. Genom ett nära samarbete med arbetslivet, utbildningsanordnare och sökande skapar vi aktivitet med kvalitet genom hela processen.

Är ni ett företag med kompetensbehov som vill utbilda ny eller befintlig personal?
Vi arbetar aktivt med regionens företag kring skräddarsydda utbildningsinsatser. Vill ni kompetenshöja er personal eller söker ni morgondagens talanger? Läs mer om hur yrkeshögskolorna kan hjälpa er företag att fånga framtidens kompetens.
För dig som representerar arbetslivet

Är ni en utbildningsanordnare som vill driva yrkeshögskoleutbildning i Växjöregionen?
Växjölöftet yrkeshögskola erbjuder hjälp och stöd med behovsanalys och kompetenskartläggning, avsiktsförklaringar, ledningsgruppsarbete samt processtöd i ansökan och genomförande. Vi fungerar som distans- och satellitort för nationella utbildningar och vi erbjuder viss riktad marknadsföring.
För dig som är utbildningsanordnare, samverkanspartner i regionen

Vill du har mer information om yrkeshögskola som utbildningsform?
Genom rollen som processtödjare för utbildningsanordnare, sammankallande i YH Kronoberg och tidigare mångårig anordnare besitter vi stor kunskap kring utbildningformen för sökande och andra intressenter.
För dig som är studerande eller studie- och yrkesvägledare