Växjölöftet Yrkeshögskola

För att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad har en ny organisation bildats, Växjölöftet Yrkeshögskola

Videum_Växjö Yrkeshögskola

Växjölöftet yrkeshögskola arbetar för att utveckla, kvalitetssäkra och öka antalet yrkeshögskoleutbildningar till regionen och därigenom aktivt verka för att lösa kompetensbristen. Genom ett nära samarbete med arbetslivet, utbildningsanordnare och sökande skapar vi kvalitet genom hela processen.

Är ni en utbildningsanordnare som vill bedriva yrkeshögskoleutbildning i Växjöregionen?
Växjölöftet Yrkeshögskola erbjuder hjälp och stöd med kompetenskartläggning och analys, avsiktsförklaringar, processtöd i ansökan och genomförande, ledamöter till ledningsgrupper, som Satellitort för utbildningar och vi erbjuder viss riktad marknadsföring.

Utöver anordnarstöd arbetar vi aktivt med regionens företag kring skräddarsydda utbildningsinsatser tillsammans med Arbetsgivarcenter.

- För dig som är studerande och studie- o yrkesvägledare
- För dig som är arbetsgivare
- För dig som är utbildningsanordnare, samverkanspartner i regionen

Nyheter

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2018
Förskola och skola