Sök till höstens utbildningar

Yrkeshögskoleutbildningarna Fastighetsingenjör tekniska system och Redovisningskonsult kommer att bedrivas här i Växjö med start i höst. Läs mer om utbildningarna och sök idag.

Händer vid laptop med en kopp te bredvid.

I årets ansökningsomgång fick vi utbildningarna Fastighetsingenjör med huvudort Växjö och Redovisningskonsult med huvudort Eskilstuna. Det betyder att vi kommer ha två grupper här i Växjö. Klicka dig till respektive utbildning för mer information kring innehåll, vad en satellitutbildning innebär och hur du söker till utbildningen.

Fastighetsingenjör tekniska system

Som fastighetsingenjör är du en teknisk specialist. Du ansvarar för optimering, drift och underhåll av fastighetens tekniska system och för att säkra krav på driftekonomi, energiprestanda och energieffektivisering. Värme, kyla, ventlilation, energiförbrukning, vatten och hyresgäster är bara några av de faktorer man behöver ta hänsyn till. Därför har fastighetsingenjören den kanske allra viktigaste tekniska rollen i branschen idag.

Läs mer om vår utbildning och sök idag

Redovisningskonsult

Som redovisningskonsult arbetar du på redovisningsbyråer, kommuner och företag. Det finns över 10 000 aktie- och handelsbolag som driver verksamhet inom redovisning och bokföring. Efterfrågan är väldigt hög och de mindre regionerna söker kompetent personal inom områden för regionens företag och kommuner

Läs mer om vår utbildning och sök idag

Fakta om yrkeshögskoleutbildningar:

  • 93% av de studerande har jobb året efter examen.
  • Ca 50% börjar jobba där de gjort sin LIA (företagsförlagd praktik).
  • LIA (lärande i arbete) innebär utbildning i skarpt läge på en arbetsplats.
  • Välj mellan 16 utbildningsområden och hundratals yrkesinriktningar.
  • Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskas av Myndigheten för yrkeshögskolan.
  • Yrkeshögskoleutbildningarna berättigar till studiemedel

För mer information kontakta:

Karin Wirdheim, Verksamhetschef
0470 - 417 62 (kopplas till mobil)

Johan Hovbrandt, Utbildningsledare
070 - 991 23 71

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2018