Förstudie - Yrkeshögskolans utmaningar och strategier för regional tillväxt

Yrkeshögskolan är en flexibel utbildningsform under stark expansion, utformad för att möta förändrade behov i arbetslivet. Enligt Myndigheten för yrkeshögskolan har 93% av de studerande erhållit arbete efter examen, en stor framgångsfaktor är att arbetslivet deltar i framtagandet och genomförandet av utbildningarna.

Regionens arbetsliv består till största del av små och medelstora företag, de uppger kompetensbrist som det enskilt största tillväxthindret. Samtidigt är Kronobergs län 2019 det 4:e minsta länet i antalet sökta utbildningsplatser till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Det ställer frågor kring arbetslivets strategi och beställarkompetens kring yrkeshögskoleutbildningar som en aktiv omställningsfunktion.

Förstudiens övergripande mål är att analysera regionala förutsättningar för hållbar tillväxt genom yrkeshögskolan hos företag och företagsfrämjare. Detta görs genom att undersöka beställarkompetensen av yrkesroller inom Yrkeshögskolan hos företag i valda branscher.

Projektet ska resultera i en förstudierapport, denna ska tydliggöra Yrkeshögskolans del i företagens kompetensförsörjningsprocess samt innehålla en kunskaps/informationsmatris kring yrkeshögskolan.

Just nu pågår det intervjuer med företag i länet inom IT, trä- och industribranschen för att undersöka om det finns eventuella gap och hinder för ett effektivt samspel mellan utbildningsformen och regionens företag och företagsfrämjare?

Om du vill bidra eller har frågor

Växjölöftet Yrkeshögskola vill gärna intervjua företag inom IT, trä- och industribranschen. Låter detta intressant, vill du bidra eller vill veta mer om yrkeshögskola så hör av dig!

Verksamhetschef

Karin Wirdheim
Telefon 0470-417 62
E-post karin.wirdheim@vaxjo.se

Finansiär

Förstudien finansierad av Tillväxtverket och Region Kronoberg

Logotyp - Europeiska Unionen
Logotyp - Region Kronoberg
Senast uppdaterad: 15 augusti 2022