Yrkeshögskoleutbildningar

Är du ute i arbetslivet och känner att det är dags att ta ett steg till? Vill du tillbringa max två år på en utbildning som ger dig goda möjligheter till att hitta ett bra jobb efter examen?

Aktuella yrkeshögskoleutbildningar i Kronobergs län på yrkeshogskolans webbplats. Länk till annan webbplats.

En yrkeshögskoleutbildning är oftast mellan 200-400 yh-poäng, det vill säga cirka 1-2 år.

Så här ansöker du till yrkeshögskolan

  • Du ansöker hos respektive utbildningsanordnare.
  • Hur du ansöker kan se olika ut – läs noga igenom vad som gäller hos varje enskild anordnare så att du inte missar något.
  • Sista ansökningsdatum kan variera beroende på vilken utbildningsanordnare det är.
  • Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd, kontakta utbildningsanordnaren tidigt och informera om vilka insatser som kan behövas.

Här hittar du de satellitutbildningar som Växjö Yrkeshögskolan bedriver tillsammans med olika anordnare.

BIM-samordnaren ser till att digitala modeller av den framtida byggnaden framställs och utvecklas under projektens gång. I rollen samverkar BIM-samordnaren tillsammans med arkitekter, beställare och konsulter som är specialiserade inom exempelvis installationer, landskap, infrastruktur och annat som är relevant i projektet, för att göra projekteringen och byggandet så framgångsrikt som möjligt. Under utbildningen får du lära dig att hantera programvaror inom CAD, konstruktion och visualisering.

Kunnandet inom BIM håller på att bli en av de viktigaste nyckelrollerna i framtidens byggande, inte minst med tanke på den frammarsch digitaliseringen är. Dagens byggande sker med avancerade digitala modeller, VR, 3D-skanning, robotar och avancerad teknisk utrustning. Skissarbete, projektering, byggande och fastighetsskötsel med BIM i dagens avancerade byggnader leder till det moderna, hållbara samhället, där vi mer och mer bygger in avancerade funktioner i byggnaderna. För att detta ska vara möjligt krävs samordnande roller, som ser till att arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och andra yrkesroller i byggandet kan arbeta gemensamt med programvaror och system inom modellering och byggnadsinformation.

Utbildningsort: Studieort Växjö genom Växjölöftet yrkeshögskola
Utbildningsanordnare: YrkesAkademin
Mer information om utbildningen BIM-samordnare Distans

Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal och möten med alla de människor som är berörda eller intresserade av bygglovsärenden. Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i samband med planering av byggen.

Med all planerad nybyggnation av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Många verksamma bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer närmar sig pensionsavgång.

Utbildningsort: Växjö genom Växjölöftet yrkeshögskola
Utbildningsanordnare: YrkesAkademin
Mer information om utbildningen Bygglovshandläggare Distans

En fastighetsingenjör har ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Du säkerställer även krav på driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering samt hyresgästens önskemål om inneklimat och driftsäkerhet.

Satellitort: Växjö genom Växjölöftet yrkeshögskola
Utbildningsanordnare: KYH Anywhere
Mer information om utbildningen Fastighetsingenjör tekniska system

Som redovisningskonsult arbetar du i en konsultativ roll som innebär mycket rådgivning och vägledning. Du arbetar med olika redovisningstjänster och har kompetens om löpande bokföring, inom IT som redovisnings- och affärsstöd och kunskaper i ekonomistyrning och analysarbete.

Efterfrågan på redovisningskonsulter är just nu väldigt stor. När du är utexaminerad har du möjlighet att arbeta på specialiserade redovisningsbyråer som jobbar på uppdrag för utomstående kunder, inom kommuner eller på andra större företag med interna ekonomiavdelningar.

Satellitort: Växjö genom Växjölöftet yrkeshögskola
Utbildningsanordnare: KYH Anywhere
Mer information om utbildningen Redovisningskonsult

Som träbyggnadsprojektör gör du tekniska beräkningar och arbetar med ritningar och CAD som stöd i konstruktionsarbetet. Trä är ett hållbart byggnadsmaterial som är på stark tillväxt. Byggproduktionen utvecklas dessutom allt mer mot ett industriellt och rationellt byggande.

Du projekterar bl.a. byggen, planerar produktion, ansvarar för att lagar, arbetsmiljöregler och säkerhet efterföljs etc. Arbets- och projektledning med personalansvar kan vara en del av ditt arbete. I yrkesrollen kan även ekonomistyrning och kalkylering, exempelvis vid projektering av byggen ingå.

Som Träbyggnadsprojektör kommer din framtida arbetsplats att bli inom större eller mindre bygg- och anläggningsföretag. Du kan även bli en nyckelkompetens i ett fåmansföretag.

Utbildningsort: Studieort Växjö genom Växjölöftet yrkeshögskola
Utbildningsanordnare: YrkesAkademin
Mer information om utbildningen Träbyggnadsprojektör hållbart byggande Distans

Om du har frågor

Har du frågor kring utbildningsformen, vill veta mer om en viss utbildning eller övrigt, tveka inte att höra av dig!

Verksamhetschef

Karin Wirdheim
Telefon 0470-417 62
E-post karin.wirdheim@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 19 september 2022
Förskola och skola