Träbyggnadsprojektör hållbart byggande Distans

Trä är ett hållbart byggnadsmaterial som är på stark tillväxt, med nya användningsområden och tekniker i storskaligt byggande där betong och stål tidigare dominerat. Byggproduktionen utvecklas dessutom allt mer mot ett industriellt och rationellt byggande, där trä är ett utmärkt förnyelsebart material.

Utbildningen ger en bred insikt i byggnadsprojekteringens alla delar och byggprocessen. Beroende på intresse och framtida arbetsplats så kommer man få en bra grund i att specialisera sig inom något av dem efter genomförd utbildning. Med kurser i t.ex. trämateriallära, projektledning, husprojektering och entreprenadjuridik, parallellt med LIA (Lärande i Arbete/praktik), får deltagaren en bra grund att stå på i många olika roller inom träbyggnadsbranschen.

Som träbyggnadsprojektör gör du tekniska beräkningar i datorprogram och arbetar med ritningar och CAD som stöd i konstruktions- och utformningsarbetet. Du ingår i team där du projekterar byggprojekt, planerar produktion och ansvarar för att lagar, arbetsmiljöregler och säkerhet efterföljs. Efter att ha arbetat ett tag, kan arbets- och projektledning med personalansvar ingå i din kommande yrkesroll. Även ekonomistyrning och kalkylering, exempelvis vid projektering av byggen, är relevanta arbetsområden.

Utbildningens distansupplägg

Vi samarbetar med Yrkesakademin kring den här utbildningen som är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex obligatoriska fysiska träffar i Växjö under utbildningens två år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Utbildningen genomförs via Yrkesakademins lärplattform och webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Har ni frågor gällande utbildningen i Växjö kontakta ulrika.svensson@ya.se

Kom ihåg att ange Växjö som studieort när du ansöker.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022