Externt klimatråd

Kommunstyrelsen inför ett externt klimatråd i Växjö kommun med start hösten 2024. Klimatrådet ska oberoende granska och analysera kommunens klimatarbete.

Vad ska klimatrådet göra

Klimatrådet ska oberoende granska hur klimatarbetet i Växjö ligger i linje med målsättningarna i Klimatkontraktet. Länk till annan webbplats. Detta för att nå ett klimatneutralt Växjö 2030 och identifiera områden där omställningen behöver påskyndas.

Ledamöterna ska presentera och delge granskningen i en rapport en gång per år till kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. Man ska också ge rekommendationer och förslag på vidare väg för Växjö kommuns klimatarbete.

Klimatrådet är kopplat till kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

En oberoende expertis i omställningsarbetet

Växjö kommun erbjuder sex ledamöter att ingå i det externa klimatrådet. Referenser inhämtas från aktuellt lärosäte eller annan organisation. Ledamöterna ska godkännas av kommunstyrelsen i Växjö kommun för en period av två år med möjlighet att bli omvalda ett år i taget.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024