Energi

Växjö kommun har som mål att energianvändningen i Växjö ska komma från förnybara källor och vara så effektiv som möjligt.

Växjö kommun som koncern ska vara fossilbränslefri senast 2020 och Växjö kommun som geografiskt område senast 2030. Hur ska vi då nå dit? Ett stort steg togs 2019 när Växjö Energi helt slutade använda fossil energi, och numera enbart producerar energi från förnybara källor.

I energiplanen finns fyra hörnstenar som beskriver hur vi tänker

  1. Använda produkter från kommunens kraftvärmeverk så mycket det bara går. Den värme, el och kyla vi får därifrån är normalt helt förnybar och med en mycket låg användning av primärenergi. Det beror på att vi mest eldar skogsrester och samtidig har produktion av värme, el och kyla. Varje ny fjärrvärmekund innebär ökad möjlighet att producera förnybar el.
  2. Vi ser till att vi bygger och renoverar så att våra hus blir riktigt energieffektiva.
  3. Vi har ont om förnybar el och arbetar för att den el vi har räcker till fler genom effektivisering av elanvändningen.
  4. Transporterna ska ske med energi- och klimateffektiva bränslen som till exempel biogas och el.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 december 2021
Hållbar utveckling