Konstgräsplaner

- strategi och hantering för en hållbar miljö

Växjö kommun vill minska mängden skadliga kemiska ämnen så att varken miljö eller människor påverkas negativt, viktigast är det i barnens vardag. Bland annat arbetar kommunen för att minska läckage av mikroplaster från fotbollsplaner i konstgräs.

I Växjö kommun finns nio konstgräsplaner. De är populära eftersom konstgräset gör det möjligt att träna fotboll året runt. Men det krävs rätt hantering för att minska risken att gummikulor från planerna sprids i naturen. Gummikulor och granulat räknas som mikroplaster och kan innehålla olika typer av farliga ämnen som sprids i vår miljö.

Mål att minska svinnet av granulat

Växjö kommun har miljömål, en kemikalieplan och sedan 2017 en politiskt beslutad handlingsplan för hur man på lång sikt ska minimera konstgräsplanernas miljöpåverkan. Handlingsplanen följer Naturvårdsverkets vägledning. När konstgräsplanerna används försvinner granulat, det blir ett svinn av granulat.

Mål

Att kommunen till 2024 ska vara nere på noll kilo i påfyllnad.

Det här görs för mer miljösmarta konstgräsplaner

 • Bättre skötsel med regelbunden ”harvning” så att granulaten inte trycks ihop i mattan.
 • Sparsam snöskottning så granulat inte lämnar planen.
 • Stängsel finns runt alla planer så att spelarna blir styrda till och från planen via särskilda öppningar. Vid öppningarna finns så kallade ”granulatfällor” – stålgaller att gå över och borstar till kläderna.
 • En del träd och grusade gångar närmast planerna tas bort för att försöka få ett slutet system och för att inte smutsa ner granulatet – så den istället kan återanvändas.
 • Granulatfällor har byggts in i alla avlopp och frånvatten. Dessa töms varje kvartal.
 • Möten med föreningar med tydlig information om hur planerna av konstgräs hanteras och varför de nya rutinerna är viktiga.
 • Information och skyltar riktad till spelare och tränare om vikten av att borsta bort granulat från skor och kläder.
 • Förbättrade rutiner för rengöring av fordon och verktyg.
 • Nya mer miljövänliga material för konstgräs utvärderas hela tiden för att eventuellt kunna användas när planer byggs eller byggs om.

Fakta om konstgräsplaner

 • En traditionell konstgräsplan är täckt av små plastkulor (gummikulor, granulat) som bland annat bidrar till att bollen studsar och rullar på rätt sätt och att grässtråna hålls upp.
 • Gummigranulatet (plast och gummi 2-3 millimeter) räknas som mikroplast och med tiden kan dessa spridas med regnvatten, vid snöröjning och av spelare till dagvattenbrunnar och naturen.
 • Granulat eller gummikulor görs av olika material, mest av återvunna bil- och maskindäck (SBR) men de görs också av industrigummi, återvunnet gummi från kablar eller lister. Det kan också göras av organiskt material som till exempel kork, bark och kokos. Men det organiska fyllnadsmaterialet är än så länge begränsad och inte så vanligt.
 • Granulat innebär fara för miljön dels eftersom mikroplaster inte bryts ned naturligt utan sprids och lagras i miljön, dels genom att olika typer av granulat kan innehålla farliga ämnen.
 • Naturvårdsverket ser att stora mängder granulat försvinner från konstgräsplaner varje år, detta svinn av granulat sprids till miljön. Spridning av granulat från konstgräsplaner är därför en allvarlig källa till utsläpp av mikroplast i Sverige.

Läs om konstgräsplaners miljöpåverkan, Naturvårdsverkets webb Länk till annan webbplats.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2021
Hållbar utveckling