Mångfald - våra olikheter

Växjö kommun ska vara förebild och föregångare när det gäller arbetet med mångfald, antidiskriminering och mänskliga rättigheter.

Växjö kommuns mångfaldspris

Det finns ett mångfaldspris som delas ut varje år. Det är en del i arbetet för mångfald i Växjö och för att förverkliga mångfaldsprogrammet.

Vem tycker du ska få mångfaldspris 2019? Nominering till Växjö kommuns mångfaldspris 2019 senast 5 april. Läs mer om mångfaldspriset

Vinnarna av mångfaldspris 2018 är entreprenören Naimul Abd samt initiativtagarna till #metoo-uppropet #tystiklassen Disa Horner och Julia-Desirée Obitian.

Kommunens arbete för mångfald

Människor med olika bakgrund bidrar till mångfald. Städer som har mångfald är dynamiska, kreativa och har hög tillväxt. Mångfalden lockar kreativa och talangfulla människor vilket i sin tur driver utvecklingen framåt. Där olikheter uppskattas kan både människor och ekonomi växa.

Växjö är en öppen och inkluderande kommun där lika värde, rättigheter och möjligheter för alla människor är normen. Växjö kommun arbetar aktivt för att förverkliga visionen om en sammanhållen kommun för alla Växjöbor. Det offentliga samtalet präglas av öppenhet och delaktighet. Vi ska tillsammans med alla Växjöbor göra Växjö till en kommun som står upp för alla människors lika värde. Tillsammans skapar vi en kommun där alla har rätt att vara sig själva.

Samverkan och arbete kring mångfald och interkulturell kunskap behöver prioriteras för att bidra till en samhällsutveckling med ömsesidig respekt och öppenhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2019
Hållbar utveckling