Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Om Miljö- och byggsamverkann

Miljö- och byggsamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samarbete mellan kommunala miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och länsstyrelserna i Kronobergs och Blekinge län.

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge består av en styrgrupp och en samordnare. Styrgruppens representanter består av chefer på miljö- och byggkontoren och länsstyrelsen.

Aktiviteter inom Miljö- och byggsamverkan styrs av en tvåårig verksamhetsplan, för respektive område, som revideras och fastställs årligen av styrgruppen.

Två gånger om året bjuds kommunernas Miljö- och byggpresidier in till träff. Där de får möjlighet till att ta del av lyckade projekt och arbetssätt i de olika kommunerna, kompetensutveckling, utbyta erfarenheter och diskutera frågor som rör nämndernas olika tillsynsområden.

Kontakta oss

Samordnare Christoffer Andersson
Telefon: 0470-410 00 (Växjö kommun kontaktcenter)
E-post: christoffer.andersson@vaxjo.se

Jenny Fogel
Telefon; 0470-410 00 (Växjö kommun kontaktcenter)
E-post: jenny.fogel@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2021
Hållbar utveckling