Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö med i projekt om Agenda 2030

FN-förbundet har utsett Växjö kommun att delta i kommunikationsprojekt inom Agenda 2030.

Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) startar ett gemensamt kommunikationsprojekt för att stödja kommuner, landsting och regioner att göra Sverige mer hållbart. FN-förbundet har utsett Växjö att
delta tillsammans med Kristianstad, Luleå, Malmö, Nyköping samt landstinget i Sörmland.

Syftet med pilotprojektet är att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 genom att jobba med kommunikationssatsningar. Växjö är med i projektets referensgrupp och kommer under året att få material, verktyg och utbildning om Agenda 2030 för tjänstepersoner och politiker. Med stöd från SIDA drivs projektet under tre år till och med 2020. Det är en del i det nationella uppfyllandet av de globala målen.

För mer information, läs mer i Fn-förbundets pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 1 mars 2018