Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Risk för giftigt sjövatten

Ett antal sjöar i Växjö kommun har under oktober månad drabbats av cyanobakterier. Detta gör att vattnet kan vara giftigt och bör inte förtäras av varken människor eller djur. Växjö kommun avråder även bad för människor och djur i de utsatta sjöarna.

vatten förorenat av cyanobakterier. Cyanobakterier är vanligt förekommande under oktobermånad.

Bakterien känns igen genom en missfärgning på vattenytan som går att missta för ett utsläpp liknande olja. Missfärgningen är i själva verket cyanobakterier som i stora mängder kan vara mycket farligt. Genom förtäring kan bakterierna bilda gifter som bland annat kan slå ut levern. Bakterierna kan vara farligt för både människor och djur. Är du djurägare uppmanas du vara vaksam så att ditt djur inte får kontakt med missfärgat vatten.

Vad är cyanobakterier?

Cyanobakterier kallas ofta blågröna alger, trots att det inte är alger och blommar ofta i september/oktober. I Sverige finns cirka 500 olika varianter av cyanobakterier och vissa av dessa kan vara giftiga. Därför bör man inte bada i eller förtära vattnet där detta förekommer.

Var finns bakterierna?

De sjöar som Växjö kommun uppmärksammat har cyanobakterier är:

- Bergundasjöarna

- Innaren

- Hemmesjösjön

- Skavenäsasjön

- Salen

- Västra Åsnen

Det kan finnas fler som i dagsläget inte är upptäckta. Fler sjöar är drabbade än föregående år. Detta är bland annat ett resultat av den varma sommaren som varit och en oktobermånad med svag vind och mycket sol, vilket har gynnat utvecklingen av cyanobakterier.

Vad gör Växjö kommun för att förhindra cyanobakterier?

Bakterierna frodas i princip över hela jordklotet. Problemet beror oftast på att människan smutsat ner vattnet. Det är främst fosfor som bidrar till bakteriefodringen men också andra gödande ämnen. Växjö kommun gör ett långsiktigt arbete med att få bort bakterier och algblomning i kommunens sjöar genom att jobba med minskat utsläpp. Restaureringsåtgärderna i Bergundasjöarna är en åtgärd som genomförs då dessa sjöar årligen drabbas hårdast av bakterier och alger.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022