Medborgarundersökningen – en chans att påverka

Nu startar medborgarundersökningen, där ett antal utvalda invånare har chans att berätta hur de upplever kommunens service. Undersökningen pågår från 24 augusti till 3 november.

Medborgarundersökningen skickas ut av Statistiska centralbyrån, SCB till 1 600 personer från 18 år och uppåt i Växjö kommun. Alla är slumpvis utvalda. Enkäten går att svara på både digitalt och på papper. Enkäten handlar bland annat om:

  • Vad du tycker om skolan, äldreomsorgen, vägar och cykelvägar
  • Vilket förtroende du har för politiken
  • Hur trygg du känner dig i området där du bor

I enkäten för Växjö kommun finns det även extra frågor som handlar om nedskräpning. De frågorna är framtagna av organisationen Håll Sverige rent.

Att delta i medborgarenkäten är frivilligt, men ju fler som deltar, desto bättre underlag får kommunen inför framtida beslut. Även du som inte deltar i medborgarundersökningen kan ge din åsikt genom att skicka in en synpunkt till Växjö kommun. Det gör du enklast via en e-tjänst:

Felanmäl och lämna synpunkter

Så här går medborgarundersökningen till

Enkäten skickas ut till de invånare som slumpvis blivit valda att delta. Du får då ett brev från SCB där det står hur du ska fylla i enkäten, antingen digitalt eller på papper.

Mellan 24 augusti- 1 september

Du får ett brev från SCB med information, instruktioner och inloggningsuppgifter till den digitala enkäten.

Mellan 6–14 september

Du kan välja om du vill fylla i medborgarundersökningen på papper eller digitalt. Pappersenkäten kommer på posten hem till dig mellan 6–14 september.

Påminnelse i september och oktober

SCB skickar först en påminnelse till de som ännu inte har fyllt i enkäten i september. I oktober skickas ännu en påminnelse med en ny enkät.

Sista dagen att svara på medborgarenkäten

28 oktober är sista dagen att skicka in medborgarenkäten per post. Den 3 november är sista dagen om du svarar på enkäten digitalt. Då stänger undersökningen för sammanställning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2021