Stadsdelsplan för Araby skickas på remiss

I februari ska kommunfullmäktige besluta om en strategisk stadsdelsplan för Araby. Kommunstyrelsen beslutade idag att planen först skickas på remiss för att förankra planen och skapa delaktighet för områdets utveckling.

- Vi bedömer att vi behöver förankra stadsdelsplanen för att få bästa möjliga förutsättningar i arbetet framåt. Om vi ska lyckas vända utvecklingen i Araby krävs ett långsiktigt arbete som bygger på samverkan och flera av de aktörer som får planen på remiss är till stor del utvalda eftersom de har bidragit med inspel till planen och har en viktig roll i stadsdelens utveckling, säger Marcus Holmqvist, säkerhetschef i Växjö kommun.

Den strategiska stadsdelsplanen har tagits fram under året och en del av arbetet har varit att genomföra dialoger i mindre fokusgrupper med invånare, näringsidkare, föreningar och offentliga aktörer i Araby. Syftet med dialogerna var att samla in synpunkter på områdets utveckling, skapa delaktighet och få inspel till åtgärdsförslag.

De här får stadsdelsplanen på remiss

 • Nämnder, bolag och förbund inom Växjö kommunkoncern
 • Länsstyrelsen Kronoberg
 • Polismyndigheten
 • Region Kronoberg
 • CA fastigheter AB
 • Victoria Park AB
 • P&E fastighetspartner AB
 • Röda korset
 • Hyresgästföreningen
 • Svenska kyrkan
 • Stiftelsen Växjö muslimer och Växjö islamiska center
 • Studiefrämjandet
 • HSV

Bakgrund till strategisk stadsdelsplan för Araby

Med utgångspunkt i utredningen Hållbara Araby 2030 och uppföljning av planprogrammet gav kommunstyrelsen innan sommaren i uppdrag att ta fram en strategisk stadsdelsplan för Araby. Planen ska omfatta fysisk, social och verksamhetsmässig planering för stadsdelen.

Utredningen Hållbara Araby 2030 genomfördes 2020 och innehöll bland annat en inventering av kommunens och andra intressenters insatser på Araby, erfarenheter från andra kommuners arbete med utsatta områden och en kort omvärldsanalys av relevant forskning kring arbete i utsatta områden. Omvärldsanalysen gjordes tillsammans med Linnéuniversitetet.

Den strategiska stadsdelsplanen för Araby ska beslutas av kommunfullmäktige i februari 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2021