Mångfaldspriset till Tallgårdens bibliotek och Jan Niklasson från Växjö BK

Växjö kommuns mångfaldspris 2022 tilldelas Tallgårdens bibliotek och Jan Niklasson, ordförande i Växjö BK:s sektion för personer med funktionsnedsättning.

Tallgårdens bibliotek uppmärksammas för sitt engagemang och inkluderande arbete genom att få Växjö kommuns mångfaldspris 2022 ur ett medarbetar-och verksamhetsperspektiv.

För sitt långsiktiga och goda arbete med Växjö BK:s satsning Kul med boll och för sitt arbete med sammanhållning och delaktighet tilldelas Jan Niklasson kommuns mångfaldspris 2021 ur ett samhällsperspektiv.

- Det är två mycket välförtjänta pristagare och det är med stolthet kommunstyrelsen delar ut det här priset. Inkludering och samhörighet är otroligt viktigt i dagens samhälle. Både Tallgården och Kul med boll är betydelsefulla för sitt engagemang och långsiktiga arbete, säger Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i Växjö kommuns hållbarhetsutskott.

Motivering för Tallgårdens bibliotek

Tallgårdens bibliotek är ett centrum och en betydelsefull mötesplats för många. I de nyrenoverade lokalerna erbjuder de aktiviteter på olika språk, utöver deras uppdrag, som riktar sig till olika målgrupper. Tallgårdens biblioteket arbetar engagerat genom att söka medel för egna projekt med syftet att utöka verksamheten. Det är en plats där alla kan få hjälp oavsett ålder, kön eller etnicitet. Tallgårdens bibliotek har särskild betydelse för folkbildning i området.

Motivering för Jan Niklasson, ordförande i Växjö BK:s sektion för personer med funktionsnedsättning, Kul med boll

Under sitt fleråriga engagemang har Jan lyckats utveckla denna sektion till en värdefull plats för ett 20-tal ungdomar som är med i laget. Jan arbetar pedagogiskt med att främja de bästa kvaliteterna som ungdomarna har. Tack vare Jans arbete har sektionen fått sponsorer och han har etablerat kontakt med andra lag och kommuner. Detta ledde till att ungdomarna har fått vara med om äventyr som för många varit deras största dröm i livet som till exempel Gothia Cup. Jans insatser bidrar till inkludering, samhörighet och mer jämlika och jämställda livsvillkor mellan människor.

Växjö kommuns mångfaldspris delas ut för att uppmärksamma växjöbor, företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö kommunkoncern som bedrivit ett målmedvetet arbete för mångfald, sammanhållning och likabehandling av människor. Ett pris delas ut med verksamhetsperspektiv och ett pris med samhällsperspektiv. Totalt har det skickats in 14 nomineringar till årets mångfaldspris.

Senast uppdaterad: 3 maj 2022