Bekämpning av sjögull i sjön Fräjen

Just nu pågår bekämpning av den invasiva arten sjögull i sjön Fräjen, söder om Lammhult. Bekämpningen är ett långsiktigt arbete som planeras att pågå under flera år framöver.

Personer lägger ut aluminiumramar för att bekämpa den invasiva arten sjögull i sjön Fräjen

Arbetet kommer att påbörjas i sjöns södra delar och nära inloppet. Syftet med bekämpningen är att återställa det naturliga ekosystemet i Fräjen och ge utrymme till de växter och djur i sjön som har påverkats negativt av sjögullet.

- För att inte sprida växten vidare och uppnå målen med bekämpningen måste vi alla hjälpas åt. En allmän uppmaning är att inte köra båt eller kanot genom områden med sjögull, så att de riskerar att spridas ytterligare. Du bör heller inte plocka eller flytta sjögull, säger Janne Kolehmainen, kommunekolog i Växjö kommun.

Så går det till

Bekämpningen av sjögull sker genom att specialtillverkade aluminiumramar med kapellduk läggs ut på vattenytan över sjögullskolonierna och avskärmar växten från solljus. Detta resulterar i att växten dör på en eller två växtsäsonger. Under våren, innan växten har börjat skjuta upp med sina blad, placeras ramarna ut på vattenytan. Under hösten när växtsäsongen är över plockas ramarna upp igen.

Bakgrund

Sjögull kommer ursprungligen från Centraleuropa och Asien, och planterades in Fräjen på 1940-talet. Arten täcker numera stora ytor i sjön, vilket påverkar de naturligt förekommande arterna i sjön negativt, eftersom de täta bestånden av sjögull kraftigt minskar mängden ljus till vattnet.

Växjö kommun samverkar med Länsstyrelsen i Kronoberg och Tingsryds kommun för att bekämpa sjögull och vända den negativa trenden med fortsatt spridning. Projektet medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Senast uppdaterad: 6 maj 2022