Hjälp till att bekämpa invasiva arter

Invasiva arter tränger undan naturligt förekommande blommor som prästkrage och blåklocka och är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. För att bevara den värdefulla inhemska ängsfloran måste vi hjälpas åt att minska spridningen.

Blomsterlupin är en invasiv art

Med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen jobbar Växjö kommun just nu med bekämpning av ett antal invasiva främmande arter. Det är växter som hotar den biologiska mångfalden i naturen. Växterna har importerats från andra länder, antingen medvetet eller omedvetet, och spridit sig nu snabbt i naturen. De rubbar balansen och ställer till med problem i ekosystemet.

Vi jobbar främst med att får bort dessa arter:

  • Lupin
  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Kanadensiskt gullris
  • Parkslide

- På kommunens mark och naturområden jobbar vi med att ta bort dessa arter. Men för att minska utbredningen av dessa arter krävs att vi samarbetar. Det du gör som privatperson gör stor skillnad, säger kommunekolog Janne Kolehmainen.

Mer information om hur du gör för att förhindra spridningen och hur du kan rapportera invasiva arter som du hittar i naturen.

Senast uppdaterad: 9 juni 2022